Progress - szkoła języków obcych

Szkoła języka angielskiego dla dzieci i dorosłych!

zobacz ofertę!

ofera_szkoly

Kursy ogólne oferowane przez SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH PROGRESS są integralną częścią programu nauczania gwarantującego zarówno dzieciom, młodzieży,  jak i dorosłym rzeczywiście zaawansowany stopień znajomości języka obcego.
W tym celu każdy słuchacz poddawany jest bieżącej ocenie poziomu wiedzy (mid-term test) i ocenie podsumowującej osiągnięte postępy (final test).

Nasze kursy rozwijają w równym stopniu wszystkie sprawności językowe, tj. rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, znajomości gramatyki i słownictwa, pisania oraz mówienia. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie się do zdawania egzaminu kompetencyjnego w gimnazjum i maturalnego w szkole średniej bez konieczności uczęszczania na specjalny kurs przygotowawczy. Naszych słuchaczy przygotowujemy również do egzaminów Cambridge ESOL (PET, FCE, CAE, CPE).

Najmłodsi uczniowie mogą rozpoczynać naukę w SJO PROGRESS już w wieku 5-6 lat. Dzięki temu zdobywają podstawy niezbędne do dalszego skutecznego rozwijania swojej znajomości języka angielskiego.

Metodyka i organizacja zajęć dostosowane są do rzeczywistych, indywidualnych możliwości każdego słuchacza.
Wszyscy uczniowie, którzy uczyli się już wcześniej języka angielskiego przechodzą test kwalifikujący ich na odpowiedni poziom zaawansowania oraz do odpowiedniej grupy.