[DUPLIKAT FORMULARZA] Podpisz umowę:

Wypełnij formularz, aby podpisać umowę.

Grupa: REKRUTACJA 2020_2021

Kurs: język angielski rekrutacja 2020
Od 2020-10-01
Nauczyciel: Progress Szkoła
Ilość zajęć: 0
Nadchodzące zajęcia: 0
Zrealizowane zajęcia: 0
Informacje o uczniu:

Informacje o opiekunie:
Dane o informacjach dodatkowych:

Dane o zgodach (wymagane):

Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych oraz danych dziecka.
Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych oraz danych dziecka.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż Administratorem moich danych osobowych jest podmiot wskazany w umowie dotyczącej uczestnictwa w zajęciach.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż Administratorem moich danych osobowych jest podmiot wskazany w umowie dotyczącej uczestnictwa w zajęciach.